DSC00302

Nasi Czytelnicy alarmują! W Śniatowie przez ostatnie dwa dni, na słynnej działce na której ma powstać regionalny zakład przetwarzania odpadów trwa wycinka drzew. – Wycięto kilkanaście przyczep drzewa, gdzie średnio przy około 5 metrach drewna na przyczepę daje to znacznie więcej niż 9 szt. drzew – donoszą Czytelnicy. Na miejscu dwukrotnie interweniowali funkcjonariusze policji, którzy nakazali wstrzymanie prac ze względu na brak wykwalifikowanych pilarzy mogących tego typu wycinkę prowadzić.

Firma Eko Business 11 sierpnia 2015 roku uzyskała zgodę na usunięcie 9 szt. drzew oraz 170 m2 krzewów – wierzby o obwodzie 150cm, topoli dwupniowej (34cm i 35cm), bzu czarnego (32 cm i 48cm), tarniny o obwodzie 26cm, 10cm, 14cm, 15cm, 15 cm, 16cm, 15 cm, 13 cm (8-pniowe), brzozy brodawkowej pospolitej o obwodach 92 cm, 106 cm, 115 cm oraz 120 cm dębu. Prace miały być przeprowadzone do końca 2015 roku.

Co ciekawe, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskanie pozwolenia na budowę – a takiego wymaga składowisko odpadów – to zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem, że z pozwolenia na budowę planowanej inwestycji wynika jednoznacznie, że usytuowanie przyszłych obiektów koliduje z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia na wycinkę. Planowana inwestycja, takiego pozwolenia na budowę nie posiada. Wszystkie prace wykonywane są jedynie w oparciu o zgłoszenie.

Miejsce wycinki w sobotę (fot Czytelnik)

Miejsce wycinki w sobotę (fot Czytelnik)

W środę ujawniliśmy, że urzędnicy z gminy Kamień Pomorski zdecydowali się na odwołanie od kolejnej decyzji starosty wydanej 12 listopada 2015 roku, zezwalającej na wycinkę kolejnych drzew – 4 brzóz brodawkowych o obwodach 105cm, 52cm i 62cm (drzewo dwupniowe), 89cm, 76cm, jedną trójpniową tarninę, jedną dwupniową sosnę oraz czterech brzóz w tym jednej dwupniowej. Firma Eko Business miała też wystąpić o zgodę na usunięcie 2250 metrów sześciennych bluszcza pospolitego. Wartość usuwanych drzew i krzewów oszacowano na 632 tys. zł. Niespodziewanie Starosta po odwołaniu gminy wystąpił o zgodę na uchylenie własnej decyzji zezwalającej na wycinkę.

DSC00095
DSC00278
DSC00282
DSC00302
DSC00311
DSC00317
DSC00095 DSC00278 DSC00282 DSC00302 DSC00311 DSC00317

Według naszych informacji, pracujący przez weekend robotnicy okazywali policjantom pierwszą zgodę na wycinkę 9 drzew. Ile i co wycięto w Śniatowie? Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, powinni to zweryfikować urzędnicy.

Według wojewódzkiego planu w Śniatowie mają stanąć Regionalny Zakład Zagospodarowania odpadów w ramach którego będą funkcjonowały regionalna instalacja termicznego przekształcania odpadów oraz regionalne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Łącznie ma być tam przetwarzane ponad 345700 ton odpadów rocznie. Zgodnie załącznikiem do wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami budowa regionalnego zakładu odpadów ma zakończyć się już w 2015 roku.