Pomyśl o swoich bliskich. Sprzątanie nagrobków. W zakresie wykonywanych czynności wchodzą: -sprzątnięcie oraz umycie płyty nagrobkowej, -omiecenie dookoła grobu, -zapalenie znicza, -wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Tel: 730486448