DSC05858

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim rozpoczyna kolejną inwestycję. Za 350 tys. zł, przy 40% wkładzie własnym PGK wybuduje sieć wodociągową zasilającą w wodę miejscowość Kukułowo. Woda zostanie doprowadzona z ujęcia w Sibinie.

Ta inwestycja zostanie zrealizowana dzięki Państwa pomocy. Miałaby ona polegać na tym, że mieszkańcy jak najszybciej podpiszą zgodę na wykonanie przyłączy przez spółkę PGK. Jakość wody będzie taka jaką oczekujecie Państwo od wielu lat.powiedział podczas wczorajszego spotkania Stanisław Kuryłło. Burmistrz podkreślił, że jego kolejnym priorytetem będzie poprawa jakości wody w Benicach.

DSC05869

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, zgodnie z posiadanym projektem i pozwoleniami na budowę zaplanowało wykonanie ponad 7,5 tys. metrów bieżących sieci. W trakcie spotkania z mieszkańcami Kukułowa zgłoszono jednak sporo uwag, gdyż jak się okazało, projekt nie uwzględnia wszystkich nieruchomości w dość rozległej zabudowie tej miejscowości. W związku z tym konieczne będzie wprowadzenie zmian do projektu lub nawet wykonanie projektu zamiennego.

DSC05865

Koszt inwestycji mają wynieść ok. 350 tys. zł netto. Wkład środków własnych PGK w tą inwestycję wyniesie 40%, pozostałą kwotę będzie stanowiła preferencyjna pożyczka na inwestycje komunalne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kamieńska spółka PGK zaproponowała także mieszkańcom promocyjną cenę za wykonanie przyłączy wodociągowych w wysokości 40 zł za metr bieżący. Inwestycja będzie realizowana od kwietnia do września 2015 r.

kamienskie.info