Burmistrz Golczewa po raz kolejny zaprasza do negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w sprawie zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Golczewska Woda. To kolejne podejście do znalezienia inwestora, dzięki któremu produkt regionalny miałby zwojować rynki.

– Sporo się napracowaliśmy, pierwszy oferent złożył ofertę która nie odpowiadała naszym warunkom, drugi oferent wycofał się, mam spotkania z Francuzami, z ekipą z Warszawy, dwie firmy są w dalszym ciągu zainteresowane – zapewniał w trakcie ostatniej sesji Andrzej Danieluk.

Zainteresowane podmioty do negocjacji będą mogły zakupić 50 udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” należących do Gminy Golczewo. Nominalna wartość jednego udziału wynosi 300 zł. Oferowane do zbycia udziały wynoszą 50% kapitału zakładowego. Zbycie udziałów na rzecz wybranego podmiotu nastąpi pod warunkiem wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki. Przedmiotem działalności Spółki jest pobór, uzdatnianie i sprzedaż wody, produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych.

Gmina Golczewo nie dopuszcza innej formy zapłaty za udziały niż forma gotówkowa i nie dopuszcza rozłożenia zapłaty za udziały na raty. Oferowana cena za jeden udział nie może być niższa niż jego wartość, tj. 7 323,59 zł. We wszystkich sprawach związanych z niniejszą transakcją inwestorzy powinni kontaktować się z Burmistrzem Golczewa Andrzejem Danielukiem.