Wojewoda Zachodniopomorski wygasza mandat radnej, ta żali się do Sądu. WSA już za niespełna miesiąc, bo 8 listopada rozpatrzy zażalenie i wyda werdykt – informuje naszą redakcję Rzecznik Wojewody.

Katarzyna Natkańska uzyskała mandat radnej jesienią 2014 roku startując z list Inicjatywy Gospodarczej. W internecie bardzo łatwo natrafić na stronę internetową multiagencji, w której figuruje prowadzone przez radną Biuro Turystyczno-Usługowe „Bałtyk”. W ofercie firmy jest szereg ubezpieczeń – i to właśnie te miały przysporzyć radnej sporo problemów.

Sprawa dotyczy wydarzeń z początku 2016 roku. Wtedy to w ocenie Wojewody, radna Rady Miejskiej w Międzyzdrojach będąca pełnomocnikiem UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” zawarła umowy ubezpieczenia firm, których jest pełnomocnikiem z wykorzystaniem mienia gminnego.

– Zawierając w imieniu tychże podmiotów z Gminą Międzyzdroje umowy ubezpieczeń na podstawie ww. pełnomocnictw, jest jednocześnie pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskała mandat. W konsekwencji tego, w dniu 8 stycznia 2016 r., tj. w dniu zawarcia z Gminą Międzyzdroje ww. umów ubezpieczenia wygasł Jej mandat radnej z mocy prawa – naruszony został zakaz łączenia funkcji radnej z funkcją pełnomocnika w prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy – doprecyzowuje rzecznik Wojewody.