DSC04511

Mijają kolejne dni, a część Dziwnowa w dalszym ciągu jest bez wody zdatnej do spożycia. Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, woda pochodząca z wodociągu w Strzeżewie trafiająca do mieszkańców ulic Dziwnej, Marynarki Wojennej, Komandorskiej oraz Spadochroniarzy Polskich nie nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

W piątek (20.05) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Strzeżewo zaopatrującego miejscowość Dziwnów ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli oraz nakazał Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dziwnowie zarządzającemu tym wodociągiem:

Unieruchomienie wodociągu w zakresie nie wyłączającym możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet), podjęcie działań w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody oraz podjęcie działań naprawczych zmierzających do poprawy, jakości wody podawanej przez wodociąg publiczny Strzeżewo do 24 maja 2016r. Na czas prowadzenia prac naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody ZWiK miał zapewnić mieszkańcom Dziwnowa zastępczego źródła wody oraz poinformować o fakcie skażenia.

Jak wynika z podanego dziś przez PSSE w Kamieniu Pomorskim komunikatu, wciąż nie udało się całkowicie wyeliminować skażenia. Mieszkańcy ulicy Dziwnej, Marynarki Wojennej, Komandorskiej oraz Spadochroniarzy Polskich mogą wykorzystywać wodę jedynie do celów sanitarnych.