Gmina Wolin nie sięgnie głęboko do kieszeni po pieniądze podatników. Cześć danin w przyszłym roku pozostanie bez zmian, pozostałe wzrosną o minimalny, indeksowany wskaźnik wzrostu rekomendowany przez Państwo.

Nie podnosimy podatku rolnego, za psy i opłaty miejscowej. Natomiast pozostałe podnoszone są o indeksowany wskaźnik 1,9%. Są to grosze, ogólnie bardzo niewielkie wzrosty – podkreślał Burmistrz Wolina. Teraz propozycja Eugeniusza Jasiewicza trafi na sesję. Radni będą obradować nad tematem w czwartek (9.11)