szkoła

Pięć godzin polskiego, cztery matematyki przez całą podstawówkę, jedna godzina historii od czwartej klasy i dwie od piątej – tak ma być już od września. MEN przedstawiło właśnie do konsultacji ramowe plany nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej. Co zmieni się dla nauczycieli i dla uczniów?

Obecnie określone jest ile godzin nauczyciele mają mieć minimalnie godzin z danego przedmiotu na danym etapie nauczania, czyli mogą dostosowywać program do poziomu danej klasy. W nowym programie jest z kolei sztywno ustalone ile godzin jakiego przedmiotu ma się odbyć. Jak mówi premier Beata Szydło, nie ma opcji by reformę cofnąć, czy zatrzymać.

W klasach 1-3 będzie obowiązkowa nauka języka obcego po dwie godziny tygodniowo. Trzy godziny w tygodniu uczniowie spędzą na lekcjach wychowania fizycznego. Od czwartej klasy wchodzi matematyka, informatyka, historia, przyroda, muzyka, plastyka i technika. Geografia i biologia zaczną się od piątek klasy, a od siódmej drugi język obcy, chemia i fizyka. W klasie ósmej dochodzi wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.