Odszkodowania

Ponad pół miliona złotych w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazali w 2015 roku podatnicy Organizacjom Pożytku Publicznego rozliczający swoje zeznania podatkowe w kamieńskim Urzędzie Skarbowym – wynika z danych Izby Skarbowej w Szczecinie. To blisko 100 tysięcy złotych niż w 2014 roku. Rekordzista odpisał w 1% blisko 10 tysięcy złotych.

Łącznie w naszym województwie podatnicy obdarowali 8108 organizacji pożytku publicznego. W kamieńskim urzędzie skarbowym odliczenia na łączną kwotę 545 tys. złotych dokonało 10878 osób. To blisko 1500 osób więcej niż w roku poprzednim. Przełożyło się to na ponad 120 tys. złotych więcej środków przekazanych w ramach 1%. Najmniejszą przekazaną kwotą było 1,30 zł największy odpis w naszym powiecie wyniósł 9759 złotych.