Miło nam poinformować, że Burmistrz Golczewa otrzymał pismo od p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim podinsp. Leszka Nowaka informujące, że Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie po przeanalizowaniu bezpieczeństwa na terenie gminy wyraża zgodę na utworzenie Posterunku Policji.

Komendant Wojewódzki uwzględnił potrzeby poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz deklarację zastępcy Burmistrza Golczewa w temacie remontu i przystosowania lokalu gdzie obecnie mieści się Punkt Przyjęcia Interesantów.

„W związku z tym listem spotkałem się z podinsp. Leszkiem Nowakiem. Zarówno Panu Komendantowi, jak i mi bardzo zależy na czasie i porządnym przygotowaniu pomieszczeń. Bierzemy się do pracy, aby jak najszybciej posterunek przygotować” – powiedział Andrzej Danieluk.

Następnym krokiem będzie przygotowanie projektu odpowiadającego standardom Policji oraz kosztorysu. Wszelkie uzgodnienia będą koordynowane z Wydziałem Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.