Zastępca Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego wyjaśnia – kwestia wprowadzania psów na teren Parków Narodowych jest  uregulowana w art.15 pkt.1 ust.16, obowiązującej od 17 lat ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jest to zakaz obligatoryjny dla wszystkich Parków. Możliwe odstępstwa również wskazuje w/w ustawy –  “z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących”.

Woliński Park Narodowy aktualnie nie posiada planu ochrony a jego działania regulują zadania ochronne ustanawiane przez Ministra Środowiska, w których nie mogą być wyznaczone miejsca dopuszczone do wprowadzania psów. W związku z powyższym w przypadku  wskazanym przez Czytelniczkę Straż Parku nie mogła postąpić  inaczej – szlak turystyczny prowadzący do brzegu morza w Wisełce znajduje się w strefie ochrony czynnej, co obliguje do właśnie takiego  zachowania.

Dbałość o przestrzeganie obowiązującego prawa w możliwe szerokim zakresie jest jednym z podstawowych zadań Służby Parku, a forma w jakiej jest to realizowane jest ważona i dobierana do  sytuacji. Proszę również zwrócić uwagę na fakt, że każdy przebywający na terenie Polski jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego prawa stąd w przypadku prośby o zabranie psa z miejsca, w którym nie powinien się znajdować należy traktować wyłącznie w kategorii przypomnienia o ustawowo wskazanym obowiązku. W tej sytuacji wszelkie zachowania inne niż zgodne z prawem w tym  zachęcanie do jego łamania (vide inni właściciele czworonogów: “Spotkałam właścicieli czworonogów, którzy mi poradzili, aby poczekać aż Straż Leśna odjedzie i wtedy wrócić na plaże”) są jego ewidentnym łamaniem.

Wskazane przez Czytelniczkę zróżnicowanie pomiędzy Parkami Narodowymi w Polsce, w kwestii możliwości wprowadzania psów wynika ze stanu prawnego. Jednak w Białowieskim Parku Narodowy z cała pewnością psów wprowadzać na teren Parku nie wolno a fakt  wprowadzania ich na szlaki w lasach Puszczy Białowieskiej (aktualnie i tak ograniczone) nie może być wprost przenoszony na Park.
Jednocześnie chciałby zwrócić uwagę na fakt, że bardzo liczną jest grupa osób, które decydując się na wypoczynek w granicach Wolińskiego Parku Narodowego, jako pewnik przyjmują brak psów na brzegu morza czy szlakach turystycznych, wynikający wprost z przepisów prawa. Głosy tej grupy turystów nie mogą być nie brane pod uwagę.

Ponadto w miejscach dużej koncentracji turystów – a takimi w okresie letnim są plaże są wyznaczone specjalne odcinki dla psów i ich  właścicieli, które funkcjonują w sąsiadujących z Parkiem miejscowościach. W miejscach tych pobyt z pupilem nie powoduje konfliktów i zapewnia wszystkim korzystającym maksymalny poziom komfortu i bezpieczeństwa. Należy rozważyć wykorzystywanie tych właśnie miejsc dla pobytu z psem na brzegu morza.

Teren Parku Narodowego jako szczególnie cenny i przez to o ograniczonym zakresie dostępności musi być tak postrzegany i nie jest to w skali świata sytuacja wyjątkowa. Podejmowane działania nie są “odstraszaniem turystów” a jedynie przypominaniem o obowiązujących na terenie Parku zasadach. Dotychczas żadne dane nie wskazują na zmniejszenie liczby wypoczywających na wsypie Wolin w związku z obowiązującym od wielu lat zakazem wprowadzania psów na teren Wolińskiego Parku Narodowego.

W Wolińskim Parku Narodowym do czasu  opracowania i ustanowienia Planu Ochrony będzie obowiązywał stan zgodny z prawem i spotkania ze Strażnikami będą miały miejsce. O tym czy w Planie ochrony zostaną wyznaczone miejsca, na które będzie można wprowadzać psy i na jakich warunkach decydować będą zapisy w Planie ochrony parku. Procedury związane z ustanowieniem Planu w tym m.in. konsultacje społeczne (ogłoszenie o ich rozpoczęciu będzie możliwie szeroko rozpowszechnione), wymuszają na Parku konieczność uwzględnienia umotywowanych  wniosków nie stojących  w sprzeczności  z nadrzędnymi wymogami – celami  ochrony.  Do udziału w tym procesie już teraz zapraszamy. Licząc na zrozumienie i pełną akceptację obowiązującego prawa, życzę satysfakcji i wielu  pozytywnych wrażeń z  korzystania z walorów wyspy Wolin.

Marek Dylawerski
Zastępca dyrektora
Woliński Park Narodowy