fot. Zbigniew Tomczak

Inwestycje, jak wszystkim wiadomo, aby mogły zostać prawidłowo zrealizowane, muszą być przeprowadzone w odpowiedzi sposób i przez właściwych ludzi. Urzędnicy z Golczewa zadali inwestorom, zamierzającym działać w gminie pytanie – Co z ich planami na 2016 rok?

Grażyna Mazur, dyrektor biura zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Przemysłowej o podstrefie w Golczewie: – Mam nadzieję, że w przeciągu dwóch miesięcy proces legislacyjny się zakończy i inwestor będzie mógł ruszać z budową.

Aleksander Majstrenko, prezes spółki Power 4 All Benice, planujący budowę farmy wiatrowej w okolicach Kretlewa, Kozielic, Dargoszewa i Niemicy: – W lutym złożyliśmy wniosek do Enea S.A. W ciągu pięciu miesięcy powinniśmy mieć odpowiedź.

Stanisław Pąsik, kierownik zakładu ruchu górniczego o kopalni kruszywa w Wysokiej Kamieńskiej: – Czekamy na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i ruszamy z inwestycją. Prawdopodobnie za dwa tygodnie.

Aleksander Knoll, koordynator projektów na Polskę spółki Gestamp Eolica, planującej budowę turbin wiatrowych w okolicy Kłębów: – Jeżeli do końca roku nie zmienią się przepisy, farma wiatrowa zostanie wybudowana na pewno.

Takie słowa usłyszane bezpośrednio od inwestorów dają ogromną nadzieję i wręcz zapewnienie na rozwój naszego regionu – stwierdzają urzędnicy.

Gmina Golczewo złożyła także wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego modernizacji ulicy Osiedla Robotniczego. W ramach budżetu obywatelskiego realizowana jest budowa oświetlenia na tej ulicy. W tym roku planowane jest także złożenie wniosku o termomodernizację Zespołu Szkół Publicznych oraz zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Golczewo. W urzędzie trwają także rozmowy aby w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego wybudować mieszkania socjalne i komunalne, a także zmodernizować oświetlenie w Golczewie.

W 2016 roku, władze gminy planują także zorganizowanie Forum Przedsiębiorców oraz tzw. „Okrągłego stołu” poświęconego sprawom społecznym i kulturalnym.

źródło:
Głos Golczewa