Na zaproszenie UTW w Golczewie, Pan dr n. med. Ireneusz Mazurski w pierwszej części wykładu przedstawił   aktualne problemy kardiologiczne z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć i zaleceń w tym zakresie. Zwrócił przede wszystkim uwagę na ryzyko zagrożenia nagłym zgonem sercowym, na  główne przyczyny tych groźnych incydentów oraz grupę chorych wymagających diagnostyki i interwencji zapobiegawczych.

Pan Doktor przedstawił  sposoby wyliczeń ryzyka sercowo-naczyniowego za pomocą tabel „Score” uwzględniających wiek i płeć pacjenta, ciśnienie tętnicze krwi, poziom cholesterolu całkowitego  oraz nałogowe palenie tytoniu. Po raz kolejny w tego typu wykładach podkreślił wagę prawidłowej masy ciała, regularność ćwiczeń fizycznych, omówił zmodyfikowaną niedawno piramidę żywienia, dobroczynny wpływ czerwonego wina i orzechów, przedstawiając stosowne prace naukowe potwierdzające nowe poglądy. Podał obowiązujące docelowe poziomy cholesterolu LDL w poszczególnych grupach pacjentów bardzo wysokiego, wysokiego i umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego. Spośród tzw. niekonwencjonalnych czynników ryzyka omówił nieco szerzej zespół obturacyjnego bezdechu sennego, metody diagnostyki i terapii tych zaburzeń.

Posiłkując się wizualizacją wykładu – przedstawił i omówił współczesne metody diagnostyczne (koronarografia, UKG, wirtualna histologia, całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego krwi) oraz terapeutyczne (CABG, PTCA z implantacją różnego rodzaju stentów, ablacje prawego przedsionka serca, zamknięcie uszka lewego przedsionka,  denerwacje tętnic nerkowych). Na zakończenie tej części wykładu zainicjował rozważania przyszłościowe w oparciu o zastosowanie w terapii komórek macierzystych.

W drugiej części – endokrynologicznej Pan dr n. med. Ireneusz Mazurski skupił się na problematyce diagnostyki i terapii chorób tarczycy, omówił główne przyczyny i objawy nadczynności i niedoczynności tego gruczołu dokrewnego, współczesne metody obrazowania tarczycy oraz laboratoryjne wykładniki jej funkcji, czujności onkologicznej w diagnozowaniu nowotworów tarczycy.

Zwrócił  uwagę na niebezpieczeństwa związane z reżimem dietetycznym odnośnie do ograniczenia spożycia soli kuchennej. Wprawdzie ten postulat nadal jest słuszny (przesalanie potraw grozi ryzykiem powstawania nadciśnienia tętniczego), jednak od wielu lat obowiązywało przy produkcji soli kuchennej wzbogacanie jej o tak bardzo potrzebny do syntezy hormonów tarczycy jod, tak więc ograniczenia spożycia soli zubaża organizm człowieka w ten bardzo ważny pierwiastek, którego niedobory są już zauważalne w badaniach epidemiologicznych dotyczących populacji ludzi ze współistniejącym wolem. Rozsądnym wyjściem z tej sytuacji jest dodawanie jodków przy produkcji wód mineralnych.

Dziękujemy Panu Doktorowi za miłe, pouczające  i otwarte spotkania na przestrzeni 6 – lat. Frekwencja na  wykładach może świadczyć  o  interesującym sposobie przekazywania wiedzy i nie tylko z zakresu medycyny, ale muzyki czy  historii sztuki,  szczególnie dziękujemy za wolontarystyczne podejście do kontaktów ze Słuchaczami UTW, ale i  z  mieszkańcami Gminy Golczewo.  Zdeklarował,  iż  następny wykład  odbędzie się na  temat  dobrodziejstwa  miodów. Do zobaczenia w marcu 18.03. br. godz. 12.00 podczas wykładu mgr Marka Golki pt. ” Fizyka przyjacielem każdego wieku”. (połączony z pokazem),  drugi  25. 03. br. godz. 12.00 na wykład  pt. „Marynistyka w sztuce sakralnej ze szczególnym uwzględnieniem kościołów na Pomorzu”, który wygłosi – dr hab. inż. bud. okr. Tadeusz Jastrzębski.

Po wykładzie, korzystając z obecności  Pana dr n. med. Ireneusza Mazurskiego trwały dyskusje  przy kawie i słodkościach  ufundowanych  przez Pana Wiesława Żelka z Ciastkarni – Piekarni w Kamieniu Pomorskim, za co serdecznie dziękujemy!

UTW w Golczewie