3 stycznia 2017 Farma Wiatrowa Kłęby Sp. z o.o. otrzymała  pismo od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  zaświadczające o dopuszczeniu do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej na jej terenie dystrybutorowi – firmie ENEA Operator Sp. z o.o. Plan inwestycji przewiduje wybudowanie w okolicach Kłębów trzech turbin wiatrowych o łącznej mocy  6 MW.

Korzystanie ze źródeł energii odnawialnej wzmocniłoby ekologiczny charakter Gminy Golczewo. Trzeba jednak realnie ocenić szanse na rozruch inwestycji. Niewielkie rozmiary farmy powodują ograniczoną konkurencyjność jej oferty na rynku energetycznym. Ministerstwo Energii planuje w tym roku zakup ok. 150 MW pochodzących z  nowych wiatrowych farm lądowych a tymczasem producenci deklarują gotowość do wyprodukowania i dostarczenia ok. 150 GW a więc dziesięć razy więcej. Inwestor nie traci jednak nadziei na pozytywne zakończenie aukcji. W takim przypadku Farma Wiatrowa Kłęby Sp. z o.o. będzie miała cztery lata na postawienie turbin wiatrowych i uruchomienie produkcji.

Można by postawić pytanie, czy Gmina Golczewo nie zmarnowała swojego czasu na tego typu inwestycję? Plany wybudowania turbin w okolicach Kłębów sięgają roku 2010. Podczas gdy w najbliższym sąsiedztwie powstawały farmy wiatrowe (okolice Wolina, Śniatowa, Niechorza) w pamięci pozostaje opór poprzedniej Rady do tej i wszelkich innych inwestycji przedstawianych przez Burmistrza.

UM w Golczewie