Stowarzyszenie Eko Gmina Golczewo zaprasza na spotkanie informacyjne. Jego tematem będą zagrożenia wynikające z funkcjonowania przemysłowych ferm norek dla środowiska i ludzi. Gościem specjalnym spotkania będzie Prezes PTGK Lutreola – dr inż. Jakub Skorupski. W trakcie spotkania odbędzie się także projekcja filmu z wypowiedziami mieszkańców wsi, w których funkcjonują fermy norek. – Przyjdź koniecznie! Nie bądź obojętny! – zachęcają organizatorzy.

Choć Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał korzystne dla Gminy Golczewo wyroki w sprawach dwóch uchwał Rady Miejskiej w Golczewie, uniemożliwiających w praktyce działalność holenderskiej firmy na terenie gminy, to 2 maja inwestor złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skarżony jest wyrok WSA z 23 marca w sprawie czerwcowej uchwały golczewskiej Rady Miejskiej mówiącej o wyznaczaniu kierunków działań Burmistrza Golczewa dotyczących zagospodarowania przestrzennego związanego z rozwojem miejscowości i osad wiejskich na terenie naszej gminy.