Gmina Kamień Pomorski  uprzejmie informuje, iż rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym ul. E. Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim na odcinku ok. 210m, obustronnie od skrzyżowania z ul. Mieszka I do przejazdu kolejowego. W ramach robót zostanie wykonany nowy ciąg pieszy z kostki betonowej wraz z wjazdami.

Planowany termin zakończenia robót to dzień 15.06.2017 r. Wykonawcą robót jest P.P.U.H „SZACH” Krzysztof Chudziak z siedzibą w Goleniowie. Prosimy o wykazanie zrozumienia i  stosowanie się do wprowadzanych zmian  w organizacji ruchu.

Osobami do kontaktu ze strony Gminy Kamień Pomorski – Wojciech Leszczyński Kierownik Referatu PIGK  tel. 91 38 23 951, Małgorzata Sikorska Inspektor PIGK tel. 91 38 23 969 – Przepraszamy za utrudnienia

UM w Kamieniu Pomorskim