Krystian Sominka, dotychczasowy pracownik PCPR nowym pełniącym obowiązki dyrektora jednostki. Decyzję o powierzeniu tych zadań świerznowskiemu radnemu podjął Zarząd Powiatu. Sominka ma zapewnić ciągłość działania oraz prawidłowe funkcjonowanie jednostki w związku z chorobą dotychczasowego dyrektora Zbigniewa Chochołowskiego.

Zbigniew Chochołowski został wybrany dyrektorem PCPR w pod koniec stycznia. Kilka miesięcy później okazało się, że nie spełnia on wymaganych prawem kwalifikacji do sprawowania swojej funkcji. Wojewoda Krzysztof Kozłowski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie. Chochołowski rozchorował się, a jak poinformowano nas w Centrum, nie wiadomo, kiedy będzie dostępny.

Pełniący obowiązki dyrektora Krystian Sominka pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od 12 lat.