Jest konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wszystko w związku z rezygnacją z funkcji Zbigniewa Chochołowskiego. Ustępujący dyrektor zasłynął z faktu, że pełnił swoją funkcję bez wymaganych kwalifikacji. 

Chochołowski był już kiedyś kierownikiem PCPR. W czerwcu 2015 roku bezskutecznie ubiegał się o fotel dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. W 2014 roku, bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego. W ocenie wojewody zachodniopomorskiego, nie posiada on wymaganych prawem kwalifikacji do sprawowania swojej funkcji. Wojewoda Krzysztof Kozłowski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie. Starosta Józef Malec odwołał się od decyzji Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Teraz sprawa stanie się bezprzedmiotowa.

– Dyrektor Chochołowski zdecydował się na rozwiązanie stosunku pracy – powiedział w rozmowie z naszą redakcją starosta Józef Malec.

Jakie kryteria musi spełnić kandydat na nowego dyrektora?

Dokumenty w konkursie można składać do 12 września 2017 roku.