Burmistrz Dziwnowa ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego. Od kandydatów wymagane jest obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność, nieposzlakowana opinia, uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz prawo jazdy.