DSC01456

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów ZZPN ogłasza nabór kandydatek i kandydatów na sędziów piłki nożnej. Wymagania to ukończone 16 lat (osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodziców), wykształcenie średnie (lub uczeń szkoły średniej), niekaralność, dobry stan zdrowia, ogólne zainteresowanie futbolem oraz posiadanie dostępu do Internetu.

Ankietę należy pobrać ze strony http://www.sedzia.net/ i po wypełnieniu przesłać na adres nabor@sedzia.net do dnia 26 listopada 2016. Termin rozmowy z kandydatami zostanie podany na stronie http://www.sedzia.net/. Zajęcia odbywać się będą w Szczecinie, dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w regionie w zależności od zainteresowania.

Kurs sędziego piłki nożnej trwa około 4 miesiące, zajęcia będą odbywały się popołudniami, raz w tygodniu. Koszt kursu to 250zł, w cenę kursu wliczona jest książka „Przepisy gry w piłkę nożną” oraz podstawowe atrybuty sędziego (gwizdek i kartki). Dalsze informacje dla kandydatów umieszczane będą na stronie http://www.sedzia.net/

Piotr Barański