Burmistrz Gminy Kamień Pomorski informuje, że z przyczyn niezależnych od kamieńskiego samorządu spotkanie w sprawie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wymiany kotłów zasilanych paliwem stałym na wysokosprawne kotły kondensacyjne lub inne odnawialne źródła ciepła zostało przełożone na dzień 13 czerwca 2017 r., na godz. 1600

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 w Kamieniu Pomorskim

UM w Kamieniu Pomorskim