Rada Miejska w Wolinie w trakcie najbliższej sesji podejmie decyzję w spawie przyszłorocznych cen wody oraz ścieków. Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaproponował, aby przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowej taryfy.