Rada Miejska w Międzyzdrojach jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utrzymania dotychczasowych stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków. 

Na wniosek naszej spółki ZWiK przedłożyliśmy projekt uchwały stawki wody i ścieków. Są to jedne z najniższych cen w województwie. Zgodnie z wnioskiem, prosimy o niezwiększanie tej stawki przez okres 3 miesięcy, do czasu wejścia w życia ustawy o działaniu spółki Wody Polskie – podkreślał burmistrz Leszek Dorosz.

Zgodnie z podjętą uchwałą koszt metra dostarczonej wody wyniesie 3,70 zł, natomiast koszt metra odprowadzonych ścieków 5,54 zł. Do cen należy doliczyć podatek VAT. Taryfa będzie obowiązywała od 1 stycznia do końca marca 2018 roku.