Wojewoda Zachodniopomorski powołał nowy zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tym samym pracę stracił prezes Jacek Chrzanowski oraz były poseł Konstanty Oświęcimski. Zmiana zarządu funduszu jest konsekwencją nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zgadnie z nią, w zarządach wojewódzkich funduszy mogą maksymalnie zasiadać dwie osoby. W zachodniopomorskim WFOŚ były do tej pory cztery – informuje Polskie Radio Szczecin.

Miejsce działaczy Platformy Obywatelskiej zajęli Radosław Grzegorczyk powołany na funkcję prezesa i Paweł Mirowski. Grzegorczyk był dotychczas dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, z kolei Paweł Mirowski był wicestarostą Polic. Ostatnio pracował w Zakładach Chemicznych „Police”.

Odwołany Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wydanym komunikacie podkreśla posiada pełnię praw do wykonywania swoich obowiązków. Jest także zapowiedź zaskarżenia decyzji Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

– Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego stoi na stanowisku, że nowelizacja Prawa ochrony środowiska jest niezgodna z konstytucją, o czym w przyszłości powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny, który dziś został sparaliżowany i upolityczniony. Zarząd Województwa ma przekonanie, że decyzje nowego Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie będą uznane za nie ważne – czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego.