Burmistrz Dziwnowa informuje mieszkańców, że z dniem 2 maja 2017 roku Organ podatkowy będzie dokonywał weryfikacji opodatkowania nieruchomości położonych na terenie Gminy Dziwnów pod względem stanu faktycznego w złożonych deklaracjach i informacjach dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Do dnia 1 czerwca 2017 roku podatnicy mogą dokonać samodzielnej korekty złożonych deklaracji i informacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności w złożonych deklaracjach, informacjach do opodatkowania będzie wszczynane postępowanie podatkowe, które może skutkować koniecznością naliczenia podatku za okres pięciu lat wstecz – informuje Grzegorz Jóźwiak.