dsc06080

Rozbudowa i doposażenie posterunku policji, budowa parkingu przy Zwycięstwa, zamontowanie progów zwalniających przy Papieżą Jana Pawła II, zakup używanego samochodu dla OSP Kretlewo i wykonanie prac w Sołectwie Upadły – te wnioski uzyskały zdecydowanie najwięcej głosów i najprawdopodobniej będą realizowane, poinformował podczas czwartkowej sesji burmistrz Andrzej Danieluk.

W tym roku zostało zgłoszonych 30 projektów, które według mieszkańców gminy powinny być realizowane w ramach ww. budżetu. W wyniku weryfikacji i oceny Zespołu Oceniającego do dalszej konsultacji z mieszkańcami zostało wybranych 10 projektów. – Chcemy decentralizować władzę, chcemy być bliżej ludzi – mówił podczas sesji burmistrz Andrzej Danieluk wskazując właśnie budżet obywatelski.

Projektami, które będą ostatecznie realizowane zostały: Utworzenie Posterunku Policji przez rozbudowę i doposażenie obecnego Punktu Przyjmowania Interesantów, Zamontowanie progów zwalniających na ul. Papieża Jana Pawła II w Golczewie, Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kretlewie, Wykonanie tarasu i jego zadaszenia przy wiacie oraz wykonanie ścieżki od furtki do wiaty oraz montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w sołectwie Upadły oraz Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa 23 w Golczewie.

W głosowaniu nad propozycjami projektów do budżetu obywatelskiego wzięła udział rekordowa liczba mieszkańców tj. 1410 osób (głosy ważne). Dla porównania w ubiegłym roku w głosowaniu wzięły udział 722 osoby. a29 kart zostało unieważnionych z powodów m.in. podwójnego głosowania, braku podpisów i numeru PESEL.