DSC09966

Wielkimi krokami zbliża się półmetek obecnej kadencji samorządu wybranego w 2014 roku. Postanowiliśmy poprosić wójta i burmistrzów o krótkie podsumowanie tego okresu. Czy był to czas stracony, czy wręcz odwrotnie? Co było największym sukcesem mijających dwóch lat, a co największa porażką oraz jakie plany na nadchodzącą drugą cześć obecnej kadencji ma dany samorządowiec. Najważniejsze pytanie dotyczyło jednak tego, czy wójt lub burmistrz będzie ubiegać się o reelekcje w 2018 roku. Jako pierwsze prezentujemy podsumowanie Burmistrza Wolina.

„Ocenę mojej pracy jako burmistrza Wolina zawsze pozostawiam naszym mieszkańcom. Dlatego postaram się przedstawić Państwu najważniejsze cele, które udało się zrealizować w tym krótkim czasie.

Wspólnie z zespołem współpracowników zrealizowaliśmy inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, sportowej, kulturalnej i społecznej, utrzymując stan finansów samorządu na odpowiednim poziomie.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Drogowe: modernizacja ul. Mieszka I w Wolinie, przebudowa drogi Korzęcin-Korzęcin Kolonia, budowa chodnika w miejscowościach: Wisełka, Wolin, Dobropole, budowa parkingów przy świetlicach w Jarzębowie i Łuskowie, przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach Zastań-Granik, Wolin – ul. Słowiańska, Parkowa, Mała, Unin – droga osiedlowa (trwa postępowanie w sprawie przejęcia od ANR)

Wodno-kanalizacyjne: budowa wodociągów w miejscowościach Koniewo-Siniechowo, Wolin-Płocin, Kołczewo-Wartowo, Ładzin-Rabiąż, Rabiąż-Kolonia Domysłów, Wolin-Darzowice-Unin.

Dokumentacja w trakcie przygotowania do budżetu na lata 2017-2018: oczyszczalnia ścieków w m. Ostromice i Łuskowo, wodociągi Kolonia Domysłów-Domysłów, Rabiąż-Warnowo, Unin-Jarzębowo, Łojszyno-Zastań.

Obiekty sportowo-rekreacyjne: zakończenie budowy Mariny w Wolinie (wypożyczenie obiektu), budowa skateparku w Wolinie, modernizacja stadionu miejskiego w Wolinie, w tym płyta boiska, bieżnia, urządzenia sportowe, oświetlenie, trybuna itp., zakup sprzętu żeglarskiego dla UKS „Albatros” w Wolinie, plac zabaw w m. Unin

Budowa i remont świetlic wiejskich: w m. Zastań – zbudowanie nowej świetlicy, Wiejkowo – zbudowanie nowej świetlicy, remont świetlicy w Łuskowie, Płocinie, Dobropolu, Troszynie (CO, remonty dachów, remonty pomieszczeń socjalnych)

Oświata: remont PSP w Koniewie (dachu, sanitariatów, klas lekcyjnych), remont Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie.

W zakresie bezpieczeństwa i spraw społecznych: zakupiono samochód specjalistyczny dla OSP Kołczewo, wykonano projekty techniczne budowy remizy OSP w Kołczewie i Troszynie, zakupiono sprzęt specjalistyczny dla OSP (podnośniki, piły, sprzęt medyczny), wykonano remont dawnej przychodni zdrowia pod potrzeby OPS oraz programu Rodzina 500+.

————-

Zakres prac inwestycyjnych zawsze staramy się zmaksymalizować, tak aby w niedługim czasie móc zrealizować szereg zadań pośrednich szerokiego katalogu potrzeb. Duża ilość inwestycji to często spore obciążenie dla budżetu dlatego nastąpiła konsolidacja kredytów inwestycyjnych z różnych banków poprzez emisję obligacji komunalnych. Pozytywem jest jeden kontrahent, poprawa wskaźników ekonomicznych oraz niższe odsetki.

Nie ukrywam satysfakcji oglądając liczne turnieje sportowe z udziałem naszej młodzieży. Ich sukcesy sportowe, zaangażowanie rodziców i trenerów są potwierdzeniem, że zarówno decyzje odnośnie utworzenia klas sportowych jak i realizacją inwestycji w infrastrukturę sportową są inwestycjami w nasze pokolenia.

Jestem przekonany, że po sukcesach Vinety jako lidera III ligi Bałtyckiej, doczekamy się mistrzów w dziedzinie lekkiej atletyki. Oddany we wrześniu zmodernizowany stadion miejski spełnia najwyższe standardy umożliwiające trenowanie tej dziedziny sportowej. Do zdrowego ducha rywalizacji dołączają się mocno aktywne kluby walki – karate Kyokushin, sekcja zapaśnicza „Viking” Wolin oraz Szczerek Fight Team.

Nie bez przyczyny inwestujemy w środowiska wiejskie poprzez budowę i modernizację istniejących świetlic wiejskich. Od kilku lat w sposób zdecydowany następuje integracja mieszkańców w poszczególnych sołectwach, gdzie powstałe obiekty dają możliwość rozwoju nie tylko środowisk twórczych, kulturalnych ale także pozwalają również zaspokoić potrzeby społeczne mieszkańców. Taki był cel i zamierzenie tej kadencji i z dużą satysfakcją odnotowuje pełną identyfikację naszych sołtysów z tym celem oraz duże ich zaangażowanie – jako liderów społeczności.

Za porażkę należy uznać stan dróg, będący problemem bardzo ciężkim do rozwiązania biorąc pod uwagę ogromną dysproporcję pomiędzy potrzebami a możliwościami finansowymi z przeznaczeniem środków na ten cel. Licząca 49 miejscowości Gmina posiada dziesiątki kilometrów dróg wymagających remontu. Koszty tych inwestycji przekraczają możliwości naszego budżetu. Dodać należy, że Gminie przekazywane są kolejne drogi bez dotacji celowych na ich remont, modernizację i bieżące utrzymanie. Sytuacja ta powoduje, że ilość remontowanych dróg jest wciąż niezadowalająca zarówno dla mnie jak i naszych mieszkańców.”

Co Eugeniusz Jasiewicz planuje robić przez nadchodzące dwa lata? Kontynuować działania mające na celu dalsze uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym przede wszystkim stworzenie infrastruktury gwarantującej niezawodność dostawy wody we wszystkich miejscowościach oraz skanalizowanie Łuskowa i Ostromic. Remont, modernizację i budowę dróg gminnych jako istotnego czynnika dalszego rozwoju, wykorzystanie środków w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” oraz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju”.

Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz nie odpowiedział na pytanie dotyczące jego ewentualnego startu w wyborach w 2018 roku.