DSC09175

Szukasz pracy? Burmistrz Wolina nie może znaleźć osoby, na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Kandydaci, którzy zgłosili się do ogłoszonego jeszcze w grudniu konkurs na to stanowisko, nie spełnił oczekiwań Eugeniusza Jasiewicza. W uzasadnieniu o unieważnieniu wyboru czytamy, że żaden z kandydatów nie wykazał się wiedzą niezbędną do powierzonych zadań na tym stanowisku.

Od kandydatów wymagane jest posiadanie obywatelstwa polskiego, wyższego wykształcenia, zdolności do czynności prawnych, niekaralności oraz stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku referenta.

Jako wymagania dodatkowe wskazano znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, umiejętność organizacji własnej pracy, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, umiejętność pracy z trudnym petentem oraz znajomość obsługi komputera.

Dokumenty należy składać osobiście w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Wolinie lub przesłać pocztę na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie, przy ulicy Zamkowej 23 z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolinie”.