Ratusz

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej. Oferty należy składać lub przesłać na adres urzędu do 28 października 2016 roku. Czego oczekuje się od przyszłych kandydatów?

Obywatelstwa polskiego, zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych, studiów wyższych magisterskich o specjalności umożliwiającej pracę na danych stanowisku oraz niekaralność. Wymaganiem dodatkowym jest znajomość ustaw o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz ustawy o drogach publicznych.

Przyszłego urzędnika powinna cechować dokładność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność dobrej organizacji pracy, energiczność i umiejętność pracy w zespole. Jakie dokumenty należy złożyć? Kliknij —> TUTAJ <— aby zobaczyć pełną treść ogłoszenia.