Burmistrz Dziwnowa ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie. Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca wymagania z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu i e-mail, należy składać do 13 kwietnia 2017 roku.