Burmistrz Grzegorz Jóźwiak informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Dziwnów. Mogą w nich wziąć udział interesariusze rewitalizacji w rozumieniu ustawy tj. m.in. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami. 

Konsultacje będą miały na celu zebranie uwag, opinii i propozycji od ich uczestników. Będą one prowadzone od 27 lipca do 17 sierpnia w formie spotkania otwartego, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim 27 lipca w godzinach 15 – 16, debaty publicznej która także odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie 3 sierpnia w godzinach 15 – 16.

Uwagi i propozycje będą mogły być wyrażane w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza. Formularz konsultacyjny będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej od 27 lipca.