DSC_0316

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy Golczewo dotyczącymi odbioru pojemników z terenu posesji, Burmistrz Golczewa informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo właściciele nieruchomości zobowiązani są umożliwić przedsiębiorcy dostęp do pojemników w dniu odbierania z nich odpadów komunalnych (wg określonego harmonogramu odbioru), przy wejściu na nieruchomość od strony ulicy, z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed nieruchomością, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z tym, że wystawione pojemniki nie mogą być zlokalizowane poza terenem nieruchomości dłużej niż 12 godzin przed i po terminie odbioru odpadów, określonym w harmonogramie.

Wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych. Pojemniki, które nie będą udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będą odbierane przez firmę dokonującą ich odbioru.