Burmistrz Międzyzdrojów podał do publicznej wiadomości roczną informację o sprawach finansowych gminy w 2016 roku. Wynika z niej, że samorząd zakończył rok z blisko 6,7 mln złotych nadwyżki! Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji. Najciekawsza jest jednak inna informacja – burmistrz Leszek Dorosz nie umorzył, nie odroczył lub rozłożył na raty jakiekolwiek zaległości przewyższające 500 złotych.

Ubiegłoroczny budżet zamknął się wynikiem 52,8 mln złotych dochodów. Blisko 1/5 część tej kwoty, bo ponad 10,3 mln złotych pochodziło z dochodów majątkowych czyli dzierżaw, sprzedaży itp. To wykonanie na poziomie ponad 116% zakładanego planu! Gmina zakończyła 2016 rok z nadwyżką wynoszącą 6,69 mln złotych. Na koniec roku samorząd uzyskał ponad 10 mln złotych z tytułu dochodów majątkowych!