Burmistrz Gminy Kamień Pomorski ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownika referatu inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Kandydat oprócz stosownego wykształcenia, zdolności do czynności prawnej, niekaralności, nieposzlakowanej opinii musi posiadać co najmniej trzyletni staż pracy.

Stosowne dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim do 21 listopada 2017 roku.