Urząd Miejski w Dziwnowie

Burmistrz Dziwnowa zakończył nabór na urzędnicze stanowisko do spraw obrony cywilnej i inicjatyw gospodarczych. W wyniku konkursu, nowym pracownikiem dziwnowskiego magistratu został pan Mariusz Świąć. – Wybrany kandydat spełnił wymagania formalne i kwalifikacje określone w ogłoszeniu o naborze oraz w najwyższym stopniu spełnił warunki oczekiwane przez pracodawcenapisał w informacji o wynikach naboru Grzegorz Jóźwiak.

Od kandydatów wymagano obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, wykształcenia średniego, niekaralności, odpowiedniego stanu zdrowia oraz nieposzlakowanej opinii.

Do obowiązków nowego inspektora będzie należało m.in. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ewidencją przedsiębiorców, wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.

Był to drugi konkurs na stanowisko ds. obrony cywilnej i inicjatyw gospodarczych w przeciągu dwóch miesięcy. Pierwszy ogłoszony w lutym, Grzegorz Jóźwiak unieważnił z przyczyn organizacyjnych. Mariusz Świąć zastąpił na stanowisku urzędniczym Jarosława Kapitana, który złożył rezygnację.

kamienskie.info