DSC00536

Podczas V sesji Rady Miejskiej w Golczewie, która odbyła się w dniu 26 marca br., Burmistrz Golczewa podziękował wszystkim Sołtysom minionej kadencji za duże zaangażowanie i dobrą pracę na rzecz rozwoju całej gminy.

Witając nowych gospodarzy sołectw, Burmistrz życzył przede wszystkim kontynuacji dobrych działań i zapewniał o pomocy w realizacji pomysłów płynących z korzyścią dla naszych mieszkańców.

DSC00563Wybory sołtysów w gminie Golczewo odbywały się na początku marca. W pięciu sołectwach mieszkańcy dokonali wyboru nowego gospodarza, w pozostałych sołectwach zmiany nastąpiły jedynie w składzie Rad Sołeckich.UM w Golczewie