To nie lada gratka! Burmistrz Wolina zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na zagospodarowanie obiektu dawnej „Lodowni” stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej przy ulicy Krzywej w Wolinie. Historyczny obiekt został wzniesiony w 1859 roku, a odnowiony w 2013 roku.

Obiekt posiada powierzchnię zabudowy 42 m², składa się z części podziemnej i nadziemnej, nie posiada stropu, a sklepienie jest półokrągłe wymurowane cegłą. Część nadziemna i podziemna obudowana jest cegłami. Część podziemna ma głębokość ok. 3 m, a nadziemna ma wysokość ok. 1,5 m.

Obiekt nie posiada instalacji elektrycznej, natomiast jest możliwość podłączenia do instalacji wodnej znajdującej się przy obiekcie.
Wokół obiektu znajduje się ciąg pieszy. Osoby zainteresowane mogą składać oferty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie, pok. nr 12.

Oferta powinna zawierać sposób zagospodarowania obiektu oraz proponowany czynsz dzierżawny. Osoby zainteresowane wydzierżawieniem obiektu mogą dokonać oględzin i w tym celu powinny się zgłosić do Urzędu Miejskiego w Wolinie, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 8. tel. 91 32 20 803, 500 024 796.