W poniedziałek 18 grudnia na terenie Oddziału Zewnętrznego w Buniewicach Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim odbyły się ćwiczenia ochronne. Ćwiczenia takie organizowane są przynajmniej raz w roku w każdej z jednostek podstawowych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie. Głównym celem przyświecającym ćwiczeniom było zweryfikowaniem umiejętność rozpoznania sytuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa aresztu, a także sprawdzenie umiejętności prowadzenia działań ochronnych i ratowniczo – gaśniczych, na terenie jednostki podstawowej. Ponadto  w ramach podjętych działań sprawdzano procedury współdziałania z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim oraz  funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji  Kamieniu Pomorskim.

Scenariusz ćwiczeni przewidywał, wystąpienie sytuacji w której funkcjonariusz nadzorujący pracę osadzonych w warsztacie działu kwatermistrzowskiego nagle i niespodziewanie zostaje obezwładniony przez dwóch zatrudnionych tam osadzonych.  Osadzeni barykadują się w pomieszczeniu. W jednostce ogłoszony zostaje alarm. Z osadzonymi podjęte zostają negocjacje, mające doprowadzić do uwolnienia zakładnika. Negocjacje  nie przynoszą skutku, osadzeni dodatkowo  zaczynają wzniecać ogień. Podjęte przez Grupę Interwencyjna Służby Więziennej w Szczecinie działania doprowadzają do uwolnienia zakładnika oraz obezwładnienia agresywnych osadzonych. Strażakom z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim udaje się ugasić pożar powstały na terenie pomieszczeń Oddziału Zewnętrznego. W tym czasie funkcjonariusze policji zabezpieczają teren wokół jednostki ułatwiając akcję ratowniczą. Podjęte skuteczne działania umożliwiają przywrócenie porządku na ternie jednostki penitencjarnej.

Ćwiczenia zakończyła odprawa z udziałem przedstawicieli służb, na której podsumowano działania.    

mjr Sebastian Matuszczak
Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Szczecinie