fot. Zbigniew Tomczak

Budżet obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminny Golczewo, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio Mieszkańcy Gminy. Procedura rozpoczyna się od zgłaszania propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na specjalnie przygotowanym formularzu. Następnie Zespół Oceniający, składający się z wyznaczonej liczby osób, dokonuje analizy formalnej i merytorycznej złożonych projektów. Wybieranych jest 15 projektów, które podawane są ocenie mieszkańców poprzez głosowanie. W ten sposób Mieszkańcy Gminy wyrażą opinię społeczną w stosunku do tych propozycji, które nie tylko mają szansę, lecz nade wszystko gwarancję, na ich realizację w 2016 roku.

Jak przebiegać będzie procedura w ramach budżetu obywatelskiego?
1. Mieszkańcy Gminy Golczewo mogą zgłosić swój projekt na Formularzu Zgłoszeniowym propozycji projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2016  w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Formularz można także wysłać poczta elektroniczną. Złożone formularze będą sprawdzane pod względem formalnym .
2. Wyłoniony Zespół Oceniający, w skład którego wchodzić będą osoby, które wcześniej złożyły Kartę Zgłoszeniową, będą dokonywały analizy formalnej i merytorycznej złożonych projektów. W skład Zespołu Oceniającego będą wchodzić mieszkańcy Gminy Golczewo oraz wyznaczeni przez Burmistrza Golczewa przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Golczewie.
3. Zespół Oceniający będzie rekomendował 15 projektów przeznaczonych do dalszych konsultacji z mieszkańcami Gminy Golczewo.
4. Dalszy krok to GŁOSOWANIE mieszkańców!
5. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze będą mogły oddać głos na maksymalnie 3 z  zaproponowanych projektów. Głos swój będzie można oddać poprzez Kartę do głosowania na projekty do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2016.
Informacje i formularze są również dostępne u sołtysów Gminy Golczewo.
Harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2016:
– 9.09-15.10.2015 r. – zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego
– 14-25.09.2015 r. – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w pracach Zespołu Oceniającego
– 19-30.10.2015 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół Oceniający
– 05-30.11.2015 r. – głosowanie mieszkańców
– publiczna prezentacja wyników głosowania – niezwłocznie po podliczeniu głosów.

   Zachęcamy Naszych Mieszkańców do czynnego udziału w budowaniu budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2016 !

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Zgłoszenie do Zespołu Oceniajacego