DSC01155

Tydzień po sesji zaplanowanej na 23 grudnia, na której zapadnie decyzja o wprowadzeniu Programu Postępowania Naprawczego Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim będzie pracować nad przyszłorocznym budżetem. Dochody gminy wyniosą 43 mln 193 tys. zł natomiast wydatki 40 mln 050 tys. zł.

Gmina Kamień Pomorski w przyszłym roku przeznaczy aż 3 mln 143 tys. zł na spłatę nadmiernie zaciągniętych do tej pory zobowiązań. Oprócz tego odsetki, które będą kosztować wszystkich podatników 1 mln 167 tys. zł. Łącznie 4 mln 307 tys. zł czyli ponad 10% budżetu trafi na spłatę długów. Dla porównania w 2015 roku, kwota spłaty długów zaplanowana w budżecie wynosiła 1 mln 746 tys. zł.

Na drogi publiczne trafi 1 mln 070 tys. zł z czego 696 tys. zł jako wynagrodzenie dla wykonawcy za przebudowane ulice Dziwnowską-Mieszka I i Chrobrego. Na remonty cząstkowe zostanie przeznaczone 175 tys. zł.

Gospodarka mieszkaniowa to 2 mln 773 tys. zł. To jedna z tych pozycji budzi największe kontrowersje i została m.in. zawarta w programie postępowania naprawczego. Na mocy niekorzystnych dla gminy umów podpisanych w minionej kadencji za zarządzanie gminnymi lokalami do kasy KTBS musi trafiać minimum 1 mln 500 tys. zł. Taka suma jest przewidziana do 2027 roku. Umowa zawarta pomiędzy spółką a gminą mówi, ze na rachunek KTBS wpływają środki niezależnie od tego czy lokatorzy dokonują wpłat należności. To samorząd ma się martwić o dochodzenie roszczeń od nierzetelnych lokatorów oraz ich windykację.

DSC01075

Kolejny kuriozalny punkt to opłata za dzierżawę budynku Kornela Makuszyńskiego. Za znajdujące się w nim przedszkole gmina musi zapłacić 442 tys. zł. Umowa podpisana pomiędzy KTBS a gminą mówi, że ta opłata także będzie uiszczana do 2027 roku! Jest ona gwarancją umowy pożyczki Jessica, wykorzystanej na budowę Kwartału Dominikańskiego. 456 tys. złotych pochłonie odszkodowanie jakie gmina musi wypłacić jednemu z mieszkańców Wrzosowa. Sprawa także ciągnie się od poprzedniej kadencji.

Zobacz także: Czy gmina zapłaci mieszkańcowi 866 tys. zł odszkodowania? Zobacz film!

4 mln 787 tys. zł będzie kosztować administracja publiczna. 245 tys. złotych zabezpieczono na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. 217 tys. zł pochłonie wyposażenie muzeum. Niestety zanim w poprzedniej kadencji zapadła decyzja o przeprowadzce do nowego budynku, nikt nie pomyślał o zabezpieczeniu środków na jego wyposażenie. 13 mln 794 tys. zł pochłonie kamieńska oświata.

Clipboard01

Pomoc społeczna to wydatek 6 mln 908 tys. zł. Gospodarka komunalna pochłonie 4 mln 234 tys. zł. Na oczyszczanie miasta i wsi trafi 1 mln 003 tys. zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg to 783 tys. zł. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby będą kosztować 638 tys. zł. Biblioteka Miejska otrzyma 350 tys. zł, muzeum 220 tys. zł, 817 tys. zł trafi do MOSiRu.

Zadłużenie gminy Kamień Pomorski po wprowadzeniu planu oszczędnościowego wyniesie na koniec 2016 roku – 35 mln 420 tys. zł. Gmina nie spełni ustawowych wskaźników do końca 2018 roku. W przyszłym roku nie zaplanowano środków na promocję.  Tego typu wydatki jak i środki na fundusz sołecki wyklucza Program Postępowania Naprawczego.