Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zakończyło prace związane z doprowadzeniem wodociągu do Śniatowa, Giżkowa i Benic. – Czekamy na inwentaryzację i będziemy zgłaszać zakończenie robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – mówi prezes Adrian Guranowski. Wszystko więc wskazuje na to, że do końca roku nowym wodociągiem popłynie czysta woda. 

Wszelkie prace oprócz przewiertów zostały wykonane siłami własnymi PGK. – Generalnie całość wynosi 5200 metrów. Prace były wykonywane na drodze wojewódzkiej oraz na drodze powiatowej. Najbardziej problematyczne było przejście pod rzeką. W całości było to wykonywane przewiertami sterowanymi, więc były to prace bezpieczne i pozbawione bałaganu – podkreślał Tomasz Chojak.

Czysta woda będzie płynęła wodociągiem z Koplina. Wodociąg był układany metodą przewiertów sterowanych. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej głowicy sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjścia. Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej trasie. W głowicy pilotażowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje możliwość dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem.

Kolejnymi miejscowościami, które doczekają się czystej wody, będą Borzysław i Stawno.