fot. Artur Kubasik

Przyrodę wysp Wolin i Uznam czeka ciężka próba. Budowa S3, kolejne hotele, rozbudowa portu, a nawet budowa tunelu z drogami będzie wiązać się z masową wycinką drzew. Rada naukowa Wolińskiego Parku Narodowego już dziś alarmuje: „Niektóre z inwestycji są planowane w sposób zagrażający przyrodzie WPN”.

To cytat z oficjalnego pisma jakie rada  Wolińskiego Parku Narodowego wystosowała po swoim posiedzeniu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W obszernym  dokumencie naukowcy i samorządowcy zrzeszeni w tym organie nie pozostawili suchej nitki  na proponowanej przez GDDKiA propozycji przebiegu drogi. W  ocenie rady nie do przyjęcia jest dopuszczenie do realizacji inwestycji bez odpowiedniej oceny przyrodniczo -środowiskowej i bez rzetelnie sporządzonego raportu środowiskowego. Złe wyliczenie ruchu na drodze S3, niesłużący rzetelności pośpiech realizacji przedsięwzięć, czy w końcu brak kompensacji przyrodniczej lub harmonogramu przygotowania całej inwestycji. Rada zwróciła także uwagę na istniejące w planowanym przebiegu drogi stanowiska bezcennych gatunków roślin i grzybów, a także to, że przyjęte do realizacji rozwiązania, nie zapewnią w perspektywie lat swobodnego ruchu samochodów.

– Rada powiedziała, to czego nie mógł powiedzieć dyrektor  – mówi jeden z naukowców zaangażowanych w ochronę przyrody. – Jedyny wariant jaki możliwy jest do przyjęcia, to droga 3-jezdniowa posadowiona na estakadzie.

Rada przypomniała również, że zaniedbania przy tej inwestycji mogą grozić konsekwencjami prawnymi, nie tylko na poziomie krajowym, ale również ze strony Unii Europejskiej.  A krótkie terminy przeznaczone dla poszczególnych etapów będą generowały konflikty, prowadzące do rozpoznania spraw na szczeblu Komisji Europejskiej.

– Oby nie doszło do drugiej Rospudy – mówi Piotr Balcerzak z jednej z organizacji przyrodniczych, która monitoruje inwestycje na Wolinie.

Woda najcenniejsza

Wybrany do budowy przebieg drogi  S3 według Związku Gmin Wyspy Wolin może także zagrażać inwestycji budowy centralnego ujęcia wody, między innymi dla Świnoujścia. Związek w pełni popiera obawy rady naukowej Wolińskiego Parku Narodowego. Podobnie jak samorząd Międzyzdrojów, który swoje zaniepokojenie okazał w postaci specjalnej uchwały kierowanej do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  i decydentów.

Pół miliona drzew

Dziś  na wschód od gazoportu jest specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 o powierzchni 30792 hektarów. Obszar jest zatwierdzony przez Komisję Europejską. Obszar obejmuje dwie wyspy: Wolin i Uznam, razem z 5 kilometrowym pasem wód przybrzeżnych pomiędzy Karnocicami i Lubinem. Fragmentem ostoi jest delta rzeki Świny, obejmująca liczne, naturalne i sztuczne kanały oraz wyspy z torfowiskami, łąkami, trzcinowiskami, polami i płatami lasów olszowych.Na wyspach skupiły się rzadkie siedliska lądowe, bagienne i wodne oraz związane z nimi fitocenozy, niejednokrotnie endemiczne. Charakteryzuje się bogatą florą (1135 gatunków roślin naczyniowych), w tym wiele gatunków prawnie chronionych, rzadkich, zagrożonych. Ogółem wyróżniono tu ponad 60 zbiorowisk roślinnych o naturalnym charakterze (lasy, zarośla, zbiorowiska nabrzeżne, piaskolubne, wodnobłotne, słonorośla. Na terenie obszaru leży ostoja ptasia o randze europejskiej – Delta Świny.

swinoujskie.info