„Fundusze Europejskie na upowszechnienie edukacji przedszkolnej”, blisko 12 milionów złotych na rozwój przedszkoli dla firm i samorządów. Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia projektów dotyczących edukacji przedszkolnej.

Spotkanie dedykowane jest zbliżającemu się naborowi wniosków do działania 8.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach możliwych do realizacji inwestycji współfinansowane będzie tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, głównie poprzez wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, również poprzez doposażenie i remonty obecnie działających instytucji.

Możliwe będzie także finansowanie działań zmierzających do powstania nowych placówek wychowania przedszkolnego. Łącznie na ten cel, w ramach obecnego konkursu, przeznaczono blisko 12 milionów złotych. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 27.02.2017 r o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.