Dziwnowscy urzędnicy tak bardzo zajęli się dyskusją w mediach na temat „fazy przygotowań”, że nie zwrócili uwagi, iż niespełna miesiąc wcześniej Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022. Nie ma w nim gminy Dziwnów i jednej z planowanych inwestycji – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a to oznacza, że samorząd wbrew hucznym zapowiedziom, nie będzie mógł póki co ubiegać się o jakiekolwiek dofinansowanie. Wszystko wskazuje na to, że kolejna szansa za dwa lata.

Niespełna dwa tygodnie temu dziwnowscy urzędnicy za pośrednictwem lokalnych mediów obwieścili napiętą listę zadań inwestycyjnych które nadmorski samorząd zamierza wybudować przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego. Jedną z nich miał być Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Międzywodziu na który potrzeba 400 tysięcy złotych.

Plany realizacyjne co do terminu realizacji mocno podyktowane są tempem oceny wniosków jak i terminem ogłaszania konkursów. Jesteśmy jeszcze w fazie przygotowań, a więc trudno określić dokładne ramy inwestycji – stwierdził na łamach jednego z portali zastępca burmistrza Łukasz Dzioch.

Dzień po publikacji zwróciliśmy się do władz Dziwnowa z pytaniem o to, skąd zamierzają ubiegać się o dofinansowanie, skoro gmina nie została wpisana do Planu Inwestycyjnego, będącego załącznikiem do Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami przyjętego w grudniu ub. roku przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, każda tego typu inwestycja musi znaleźć się w dokumencie przyjmowanym okresowo przez Sejmik, inaczej nie może otrzymać dofinansowania z funduszy UE i funduszy ochrony środowiska. Co ciekawe w planie jest wymieniona np. inwestycja jaką zamierza realizować Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim.

Faktycznie Gminy Dziwnów nie ma w Wojewódzkim Planie Gospodarki w zakresie inwestycji w PSZOK. Potwierdzam również, że brak inwestycji w planie wojewódzkim powoduje niemożliwość jej współfinansowania zgodnie z art. 35 Ustawy o odpadach. Dziękując za wskazanie tego przeoczenia w chwili obecnej weryfikujemy powód pominięcia Gminy Dziwnów w planach wojewódzkich. Na chwilę obecną mogę tylko powiedzieć, że będziemy się starali zaleźć się na tej liście i dokonamy jej aktualizacji przed ogłoszeniem konkursu poinformował zastępca burmistrza Łukasz Dzioch.

Urzędnicy w ogóle aplikowali o wpisanie do dokumentu? W jaki sposób zamierzają „znaleźć się na liście i dokonać jej aktualizacji” tego z odpowiedzi zastępcy burmistrz nie można wywnioskować. Zwróciliśmy się z kolejnymi pytaniami, bowiem dokument o którym mowa aktualizują radni Sejmiku a nie gmina. Co ciekawe ostatnie takie aktualizacje miały miejsce w 2014 roku, wcześniej w 2010 roku.