Na ulicy Wolinskiej błąka się śliczna kotka. Jest oswojona. Może to czyjaś zguba