DSC09024

Kamieńska Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ma nowego dyrektora. W związku z pozytywną opinią do planu naprawczego jaką gmina otrzymała od Regionalnej Izby Obrachunkowej kontrolującej finanse samorządów tymczasowo – do czasu połączenia biblioteki z domem kultury – pełniącym obowiązki dyrektora została pani Lucyna Pycka, dotychczas pracująca w Bibliotece.

Połączenie Kamieńskiego Domu Kultury oraz Biblioteki to jeden z elementów przygotowanego przez nas planu naprawczego. Ogłosiłem konkurs, gdyż do końca nie mieliśmy pewności czy Program Postępowania Naprawczego zostanie zatwierdzony przez RIO. Teraz kiedy mamy pozytywną opinię i możemy go realizować uznałem, że niezasadnym jest zatrudnianie kogoś z zewnątrz. Pani Lucyna Pycka będzie pełniła obowiązki dyrektora, do czasu połączenia obydwu jednostek – mówi burmistrz Stanisław Kuryłło.

Proces połączenia ma zakończyć się najpóźniej w sierpniu. Wymaga uzyskania pozytywnych opinii – Wojewódzkiego Bibliotekarza, Krajowego Bibliotekarza oraz właściwego ministra. Dopiero po połączeniu obydwu jednostek, w drodze konkursu zostanie wyłoniony nowy dyrektor.