Burmistrz Golczewa postanowił pochwalić się danymi dotyczącymi stopy bezrobocia panującego w gminie. Według Wojewódzkiego Urzędu Pracy wskaźnik ten we wrześniu wyniósł 7,1%.

Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w kamieńskim Urzędzie Pracy z gminy Golczewo to 273 osoby. Jest to trzeci wynik w Powiecie Kamieńskim, po Międzyzdrojach i Dziwnowie.  Porównując te dane z analogicznym okresem w ubiegłym roku (wskaźnik bezrobocia 7,8%, ogólna liczba bezrobotnych 305) można zauważyć tendencję spadkową. Wskaźnik Bezrobocia to procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym czyli od 15 do 67 roku życia.