213-21452

W dniach 10 i 11 stycznia 2017r. policjanci prewencji kryminalnej z Komedy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim w ramach realizacji programu „Bezpieczna Szkoła”, przeprowadzili kolejne spotkania z dziećmi i młodzieżą. Tym razem funkcjonariusze spotkali się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie oraz Gimnazjum Publicznego „Pomerania” w Dziwnowie.

Głównymi tematami omówionymi z najmłodszymi było bezpieczeństwo w ruchu drogowym – dzieci miały okazję utrwalić sobie wiedzę na temat przepisów, jakich powinien przestrzegać każdy pieszy znajdujący się na drodze. Ponadto szczegółowo objaśniono dzieciom algorytm powiadamiania właściwych służb – Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego w sytuacji wystąpienia niebezpieczeństwa.

Ze starszymi uczniami omówiono zjawisko przemocy i agresji w szkole oraz w środowisku pozaszkolnym, a także wszechobecny temat narkotyków i dopalaczy. Dodatkowo poruszono problematykę osób nieletnich i ich odpowiedzialności za popełnienie czynów karalnych.

Ponadto funkcjonariusze przedstawili młodzieży konsekwencje prawne w zakresie zażywania środków psychoaktywnych, a także zwrócili szczególną uwagę na wpływ osoby uzależnionej na funkcjonowanie całej rodziny.

W trakcie trwania wykładów zaprezentowano spoty filmowe oraz opracowane wcześniej prezentacje multimedialne, przy pomocy których omawiano poruszane zagadnienia.

Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim