Gminy wchodzące w skład powiatu kamieńskiego doszły do porozumienia w sprawie utworzenia i zlokalizowania tzw. ogrzewalni dla osób bezdomnych. Rozpocznie ona swoje działanie od października i będzie zlokalizowana w budynkach byłych warsztatów tuż obok komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim.

Zgodnie z przepisami i ustawą o pomocy społecznej, tego typu zadanie leży w obowiązku gmin. W trakcie jednego z ostatnich konwentów wójta i burmistrzów wspólnie ustalono, że ogrzewalnia zapewniająca bezdomnym schronienie i podstawowe warunki bytowania w okresie zimowym powstanie przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim.

Obiekt na ten cel przekaże Powiat Kamieński, natomiast finansowanie pokryją wszystkie samorządy z terenu naszego powiatu.