Grzywna do 5 tysięcy złotych lub ograniczenie wolności grozi właścicielowi niebezpiecznego psa trzymanego na nieogrodzonej posesji lub puszczonego wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu, a nawet życiu innych ludzi.

Do tej pory za nieostrożność przy trzymaniu niebezpiecznego zwierzęcia groziła grzywna w wysokości do 250 zł. Resort sprawiedliwości uznał, że sankcję tę należy wyraźnie zwiększyć, ponieważ w Polsce często dochodzi do ataków na ludzi przez zwierzęta pozostawione bez właściwego dozoru. Ofiarami agresywnych psów niejednokrotnie padają dzieci. – Pies może być niebezpieczny, jeśli jego właściciel jest niefrasobliwy i nieodpowiedzialny. Musimy prawem wymagać od właścicieli, by gwarantowali bezpieczeństwo swojemu otoczeniu – zaznaczył minister Zbigniew Ziobro.

Projekt nowelizacji ustawy – Kodeks wykroczeń, który wprowadzi tę zmianę oraz niektórych innych ustaw – zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.